Nếu mặt đồng hồ là “Người yêu cũ” thì dây đồng hồ mới là cái chúng ta cần “vứt bỏ”

Nếu mặt đồng hồ là “Người yêu cũ” thì dây đồng hồ mới là cái chúng ta cần “vứt bỏ”

Nếu mặt đồng hồ là “người yêu cũ” thì dây đồng hồ mới là cái chúng ta cần “vứt bỏ” Bond Leather – Đồ da đến từ nghệ thuật thủ công Có một câu nói mà tôi từng nghe “Ném đi những đau khổ trong vô nghĩa, trong lòng ta có thêm không gian để...